Formularz kontaktowy

Właścicielem marki NoweMedia24 jest:

BBW sp. z o.o.
03-984 Warszawa, ul. Umińskiego 1 m. 74
REGON: 369361226, KRS: 0000715928
NIP: 113 296 14 64

K apitał zakładowy 194 800,00 zł wpłacony w całości.